Heights Ateneo — The Official Literary and Artistic Publication and Organization of the Ateneo de Manila University

The 28th Ateneo HEIGHTS Writers Workshop Application Guidelines

HEIGHTS | Feb 3, 2023

Tumatanggap na ang HEIGHTS ng aplikasyon para sa ika-28 na Ateneo HEIGHTS Writers Workshop (AHWW) na gaganapin sa ika-25 ng Marso, 2023.  

Sa nagdaang dalawang taon ay nagkaroon ng pangangailangang isaayos ang mga palihan upang maisagawa ito online. Ngayong taon, sa unti-unting pagbalik natin sa pamantasan ay patuloy kaming nagsisikap magbigay ng lugar para sa pakikihalubilo at masining na pakikipagtalakayan. Inaanyayahan ka naming maging isa sa anim [6] na manunulat na makikilahok sa palihang ito, kung saan mabibigyan ka ng pagkakataong matuto mula sa mga dekalibreng alagad ng panitikan sa Pilipinas at mapalago ang iyong malikhaing potensiyal. Layunin ng palihan na hindi lamang pukawin ang iyong husay, kundi ipagdiwang din ang paglago nito sa ilalathalang chapbook at gaganaping eksibit.

Bukás ang palihang ito sa mga kasalukuyang mag-aaral ng Paraalang Loyola. Maaring magpadala ang mga interesadong aplikante ng email kung saan nakalakip ang .zip file na may ngalang "[Apelyido]_AHWW28" at naglalaman ng mga sumusunod:

 • Isang portfolio na naglalaman ng kahit alin sa mga sumusunod (paalala na ang bawat aplikante ay maaring pumili ng isang genre lamang): 

  • Tula: tatlo hanggang limang (3-5)

  • Piksyon: dalawang (2) maikling kuwento 

  • 'Di-Piksyon: dalawang (2) sanaysay 

  • Dula: dalawang (2) dula na may isang yugto, o dalawang (2) sipi mula sa mas mahabang dula

Tumatanggap kami ng mga akda sa Ingles at Filipino. Hindi dapat lalagpas sa 5000 na salita ang bawat akda at dapat nasa parehong .docx at .pdf na pagsasaayos.

Gamitin ang pamagat ng piyesa bilang pangalan ng file nito. 

 • Isang 1-2 pahina na Pambungad na Sanaysay na tumutugon sa mga sumusunod na katanungan: 

  • Ipaliwanag ang konseptwal na proyekto ng iyong portfolio. 

   • Ano ang nais mong sabihin sa mga sinusulat  mo? 

   • Ano ang sinasabi ng mga akda  mo?

   • Ano ang umuudyok sa iyo na sumulat?

   • Ano ang mga karaniwang tema sa iyong akda?

   • Ano ang kasaysayan ng iyong pagsusulat? Paano ka nagsimula, at bakit ka nagpapatuloy?

  • Anong direksyon ang nais mong tahakin sa iyong pagsusulat? 

   • Ano ang inaasahan mong matutunan mula sa palihan? 

Ipapasa ito sa .pdf format, TNR 12, 1.5 spacing.

 • Isang .pdf file na naglalaman ng: 

  • Buong Pangalan: 

  • Palayaw: 

  • Taon at Kurso: 

  • Mobile Number: 

  • Genre:

  • Mga pamagat ng akda at kung kailan sila natapos isulat (hal. “Wala Itong Pamagat” Nobyembre, 2016)

Ipadala ang lahat ng ito sa heights.ls@obf.ateneo.edu na may subject title na "AHWW28-Application." Ang huling araw ng pagpapasa ng mga aplikasyon ay sa 11:59 n.g., ika-13 ng Pebrero, 2023. 

Para sa mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa heights.ls@obf.ateneo.edu o magpadala ng mensahe sa HEIGHTS Facebook Page.

Nais mo bang basahin ito sa Wikang Ingles?

Gawing i-toggle lang ang button na nakikita.

Ready to have your work featured in HEIGHTS

We are calling for contributions for the next set of articles to be featured right in our next folio.
Interested? Come and submit your works today!

Contribute Now