Heights Ateneo — The Official Literary and Artistic Publication and Organization of the Ateneo de Manila University

On Dorothy Parungao's "nang naaninagan ng mga sirena si Odiseo"

Em Enriquez | Oct 9, 2020

Kadalasan, hadlang sa paglalakbay ang papel ng mga sirena sa kuwento ni Odiseo, kung saan ginagamit lamang sila bilang mga aparato upang ipamalas ang karunungan at kakayanan ni Odiseo. Kung kaya, sa “nang naaninagan ng mga sirena si Odiseo, layunin ni Dor Parungao na palakasin ang tinig ng kababaihan sa pamamagitan ng “[paghubog] muli [sa] boses ng babae sa mitolohiya.” 

Sa pagdungaw ng kuwentong ito sa Griyegong mitolohiya, binibigyang pansin ni Parungao ang pananaw ng mga sirenang nakasasalamuha ni Odiseo.  Layunin ng makata na itanghal ang mga sirenang ito, bilang may tauhang may boses at may tanyag na lakas sa kanilang pagiging babae.

Testamento ang pagbigay-pansin na ito sa mga boses na kadalasang wala sa panitikan.  Sa “karagatan ng ingay” na dinadanas ng sangkatauhan ngayon, may mga iilang tinig na hindi napapakinggan. Ayon kay Parungao, may mga aspetong kaakit-akit ang mga boses na ito, at kaakibat nito ang mga natatanging halaga at layunin nila. Inilalahad ng makata na sa kuwento ni Odiseo, isinasaalang-alang na lang ng bida ang mga sirena bilang walang tanyag na pagkatao o identidad.  Ngunit sa dulo ng tula, inilalarawan ang patuloy na pagpupunyagi ng mga sirena, kahit sila man ay mabigo o ‘di mapakinggan. Isa itong patunay sa pagtitiyaga ng mga karaniwang ‘di naririnig o nakikita, dahil nahihigitan sila ng ibang mas malalaking ingay. Dito pumapasok ang kahalagahan ng masinsinang pakikinig.

Unang hakbang lamang ang pakikinig sa ingay ng mga kadalasang ‘di pinapakinggan. Ayon kay Parungao, “kaakibat ng pakikinig na ito ay ang aksyong tumugon nang naaayon sa kundisyon ng mga pinapakinggan.” Kinakailangan ng mga makapangyarihan na palakihin at palakasin ang mga mas nasasapawang tinig.  Ang pakikinig na kinakailangan ay hindi lamang simpleng pagpapahalaga sa mga boses ng mga ‘di napapakinggan—alinsunod dito ang pagkilos upang matugunan ang mga isyung hinaharap ng mga boses na ito.

Para makita ang kabuuan ng akda ni Parungao at iba pang mga nailathalang gawa sa Heights 67.2 folio, pumunta sa bit.ly/HeightsTomo67-2

Ready to have your work featured in HEIGHTS

We are calling for contributions for the next set of articles to be featured right in our next folio.
Interested? Come and submit your works today!

Contribute Now