Heights Ateneo — The Official Literary and Artistic Publication and Organization of the Ateneo de Manila University

Call for Contributions for the Second Regular Folio A.Y. 2020-2021

HEIGHTS | Feb 10, 2021

Panawagan Para Sa Mga Akda: HEIGHTS Vol. 68 No. 2

Ang hinaing ay isang pagkilos na nagmumula sa makatuwirang galit. Kasabay ng pagiging reklamo, isa itong kritisismo. Isang pagmamakaawa at pagprotesta na dama sa katahimikan ng pighati at kalampag ng pinagsama-samang palahaw. Umuusbong ito mula sa pakiramdam ng pagkaipit, pagkadismaya, at poot sa hindi wastong pakikitungo, mga ninakaw na pagkakataon, at hindi makatarungang kalagayan. Isa itong pagkilala sa mga kamaliang nagpapaigting ng mga sanhi sa likod ng ating mga pasan at kawalan. Ngunit isa ring anyo ng pagpapatibay ang hinaing, kasabay ng pagiging daan upang bigyang kahulugan ang ating kinatatayuan. Maaari itong maging espasyo para sa pagmamalasakit, paniningil ng hustisya, at tawag ng pagbabanyuhay at pag-asa. 

Inimbitahan ng HEIGHTS noong unang semestre ang mga manlilikha na bigyang kahulugan ang pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng panawagang walang tema. Ngayon namang ikalawang semestre, inaanyayahan ng publikasyon ang komunidad na angkinin at gamitin ang kanilang boses nang may paninindigan sa pagbalik sa nakaugaliang paglimbag ng folio na may tema. 

Binubuksan na ng HEIGHTS ang panawagan para sa mga akdang tinatangkang tuklasin kung paano nakapag-uudyok at nakapagbabago ang mga hinaing. Sa panahon ng patuloy na pagkabalisa at kawalan ng hustisya, iniimbitahan ng publikasyon ang mga manunulat at manlilikha na ipamalas na kinakailangan ang hinaing bilang pagtugon, paraan upang makiisa, at panawagan upang kumilos sa panahon ng ligalig. 

Nakalakip dito ang mga palatuntunan para sa pagpasa:

Binubuksan ng HEIGHTS ang panawagan para sa ikalawang regular na folio. Bukas sa lahat ng mga mag-aaral, guro, staff, at nagsipagtapos mula sa Paaralang Loyola. 

Tumatanggap kami ng mga akdang pampanitikan sa Ingles at Filipino: tula, maikling kuwento, sanaysay, kritisismo, dulang may isang yugto, o/at screenplay.

Tumatanggap din kami ng mga biswal na akda: ilustrasyon, painting, potograpiya, mixed media, photomanipulation, o mga akda sa kahit anong biswal na medium. 

Ipasa ang inyong mga akda sa:

heights.english@gmail.com (English) 

heights.filipino@gmail.com (Filipino) 

art.heights@gmail.com (Art) 

Huling araw ng pagsumite sa Marso 10, 2020. 

Kailangang magpasa ng lahat ng manunulat at manlilikha ng ng isang .DOCX file na naglalaman ng sumusunod na impormasyon:

  • Pangalan

  • Taon at Kurso / Kurso at Taon ng Pagtatapos / Kagarawan / Opisina

  • Contact Number

  • Bio-note

MGA AKDA SA INGLES AT FILIPINO

Para sa bawat panawagan para sa mga akda, maaari lamang magpasa ang bawat manunulat ng hindi lalagpas sa sampung (10) akda mula sa iba’t ibang uri ng panitikan. Sa bawat akda, kinakailangang magpasa ng dalawang(2) kopya: isa sa .DOCX format at isa sa .PDF format.

SINING-BISWAL

Para sa bawat panawagan para sa mga akda, maaari lamang magpasa ang bawat manlilikha ng hindi lalagpas sa sampung (10) akda at hindi lalagpas sa dalawang (2) serye. Sabihin sa pangalan ng file kung indibidwal o bahagi ng isang serye ang mga ipapasa. Kinakailangan ding may resolusyon na 300 dpi ang mga ito.

  • Ilakip ang lahat ng mga akda bilang isang image file.

  • Tinatanggap ang mga files na may  .JPEG / .PNG / .IMG extensions.

  • Tinatanggap ang mga reel o screenshot ng mga .GIF at iba pang video file.

  • Hindi tatanggapin ang Photoshop at Illustrator files.

  • Mangyaring tandaan na maaaring tanggapin ng palathala ang piling bahagi lamang ng mga serye.

Para sa bawat akda, ilagay sa pangalan ng file ang pamagat, medium, at sukat nito.

Mga Tala ukol sa Proseso ng Manlilikha: Inaanyayahan ang mga manlilikha na magpasa ng paliwanag kasabay ng kanilang nilikha, ukol sa kanilang malikhaing proseso, mga konsepto at balangkas na ginamit, at iba pang mga detalye na maaaring makatulong sa proseso ng deliberasyon. Gagawin ito sa isang sanaysay na hindi lalagpas sa 250 na salita, at ilalakip bilang isang .DOCX file. Hindi ito ilalathala sa folio. 

#SubmitToHeights

Nais mo bang basahin ito sa Wikang Ingles?

Gawing i-toggle lang ang button na nakikita.

Ready to have your work featured in HEIGHTS

We are calling for contributions for the next set of articles to be featured right in our next folio.
Interested? Come and submit your works today!

Contribute Now